Ukážka Polyfunkčných objektov

Polyfunkčný objekt 1

Polyfunkčný objekt 2

Polyfunkčný objekt 3

Polyfunkčný objekt 4

Polyfunkčný objekt 5

Polyfunkčný objekt 6

Polyfunkčný objekt 7

Polyfunkčný objekt 8