O Firme

Stavebná firma VACHUT – stavebná spoločnosť so sídlom v Nitre, vznikla v roku 1992. Predmetom činnosti od jej založenia je realizácia inžinierskych stavieb, rekonštrukcií a údržieb budov, realizácia priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb. Takisto firma poskytuje podnikateľské poradenstvo.
Firma VACHUT sa od svojho vzniku v hlavnej miere zaoberala investičnou výstavbou postupne od drobných jednoduchých stavieb po stavby veľké a zložitejšie. Prioritou činnosti firmy bola a v budúcnosti neustále bude spokojnosť klienta pri vysokých kvalitách produkcie a najnižších možných nákladoch firmy.

 
 

Ponuka stavieb na kľúč

Prednosťou firmy je, že realizuje zákazky na kľúč, to znamená, od spracovania projektovej dokumentácie a inžinieringu, až po realizáciu stavebnej a technologickej časti. Pri realizácii stavebných prác používa firma iba materiály, na ktoré má dodávateľ udelený certifikát kvality a kde ide o materiál vysokej kvality s dlhou dobou životnosti. Pritom firma využíva moderné technológie výstavby. V súčasnosti dosiahnutá úroveň systému riadenia kvality a pripravenosť pracovníkov firmy nám umožňuje poskytovať záruku na stavby nami realizované v dobe trvania päť rokov.

 
 

Stavebná firma Vachut držiteľom certifikátu ISO

V roku 2011 bol organizáciou APA CERT SLOVAKIA, spol. s r. o. preverený systém kvality stavebnej firmy Vachut v oblasti realizácie pozemných stavieb - priemyselných parkov, polyfunkčných objektov a inžinierskych sietí. Firma Vachut splnila náročné kritériá na systém kvality a získala certifikát. Z toho vyplýva, že všetky realizované stavebné a doplnkové služby sú uskutočňované v zmysle SMK (Systém Manažérstva Kvality).

ISO 9001 :2008

ISO 14001 :2009

OHSAS 18001 :2007

 
 

Kvalita nesie meno Vachut

O úspešnosti a kvalite práce najlepšie vypovedajú nami realizované projekty, z ktorých môžeme ako príklad uviesť: Penzión "U Krba" Nitra, Hotel Zlatý Kľúčik Nitra, Hotel "City - Centrum" Nitra, Polyfunkčný objekt "B. V. Real" Nitra, Priemyselný park IGP Vráble, Iveco BMC Nitra, Priemyselná hala Marel Food Systems a mnohé iné...