Ukážka Bytovej výstavby a rodinných domov

 
 

Rodinný dom 1

Rodinný dom 2

Rodinný dom 3

 
 

Rodinný dom 4

Rodinný dom 5

Rodinný dom 6

 
 

Bytový dom

Rezidencia Šindolka